• Prihláška do školského klubu detí

    • Vážení rodičia,

     ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2021/22 navštevovalo školský klub detí, je potrebné poslať žiadosť o prijatie do ŠKD (link je nižšie). Žiadosť je potrebné vyplniť a poslať najneskôr do 31.8.2021 na adresu silvia.budzakova@zsderera.sk , marina.klatikova@zsderera.sk  .Je jmôžné ju aj osobne priniesť a vhodiť do schránky, ktorú nájdete vo vestibule školy . Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 si Vás dovoľujeme poprosiť, aby ste zvážili pobyt dieťaťa v rannom školskom klube a v zbernej ŠKD, kedy dochádza k stretávaniu detí zo všetkých oddelení.

     Platby za mesiac september je potrebné  uhradiť najneskôr do 31.8.2021 v súlade s VZN mestskej časti Bratislava Staré Mesto č. 1/2020 .

     veríme, že aj vďaka Vašej podpore sa nám podarí činnosť ŠKD odštartovať v čo najlepšej  forme, tak aby sme chránili zdravie našich detí a zmysluplne  im vyplnili popoludňajší čas napriek  obmedzeniam.

     S pozdravom team ŠKD

     OdpovedaťPreposlať

    • Informácie týkajúce sa možnosti bezplatného testovania Vašich detí na ochorenie COVID-19

    • Vážení rodičia,

     chceli by sme Vám poskytnúť informácie týkajúce sa možnosti bezplatného testovania Vašich detí na ochorenie COVID-19:

     JEDNORAZOVÉ TESTOVANIE KLOKTACÍMI PCR TESTAMI

     Na začiatku školského roka 2021/22 Ministerstvo školstva umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími testami PCR dobrovoľné. Naša škola v pondelok 23. augusta zverejní na Edupage prieskum záujmu resp. nezáujmu o toto testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov. Prieskum bude prebiehať 23. - 25. augusta 2021Testy žiaci dostanú do vlastných rúk 2. septembra po slávnostnom otvorení školského roka a prinesú ich späť so vzorkou na vyhodnotenie v nasledujúci deň ráno, t.j. 3. septembra.

     DOMÁCE SAMOTESTOVANIE AG TESTAMI

     Každý žiak základnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks AG testov na domáce samotestovanie. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčajú ho odborníci realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.Naša škola v pondelok 23. augusta zverejní na Edupage prieskum záujmu resp. nezáujmu o samotestovanie AG testami medzi rodičmi žiakov. Prieskum bude prebiehať 23. - 25. augusta 2021O presnom termíne distribúcie samotestov Vás budeme informovať.

     V oboch prieskumoch hlasujete pomocou rodičovského príp. žiackeho konta.

     Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

     S pozdravom

     vedenie ZŠ Dr. Ivana Dérera

    • Deň detí na Dunaji

    • Milí rodičia, pozývame vás na podujatie Deň detí na Dunaji, ktoré pripravila Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
     Príďte s deťmi osláviť ich deň.
     KEDY: utorok 1. júna 2021, od 14:30 do 18:00 hod.
     KDE: Rázusovo nábrežie a Propeller
     PROGRAM:
     Švandenie s Jajou (14:30 – 18:00) – voľná zábava s obľúbeným Divadlom Jaja.
     Plavba na lodi Prešov (15:00 – 18:00) – plavba na veľkej výletnej lodi. V pláne sú štyri jazdy, každá bude trvať 45 min. Nalodenie na nástupišti č. 1, kapacita lode je 150 osôb. Plavby štartujú o 15:00, 16:00, 17:00 a 18:00 hod.
     SpeedBoats.sk (15:00 – 18:00) – jazda na rýchlych motorových člnoch, nalodenie na pontóne za Propellerom. Každá jazda trvá cca 5 až 8 minút, kapacita člnu je osem pasažierov.
     Tvoríme Staromestské srdcia spolupatričnosti (14:30 – 18:00) – workshop s lektorkami, do ktorého sa môžu deti zapojiť kedykoľvek v rámci stanoveného času. Budú sa šiť a tvoriť textilné srdcia, každý absolvent workshopu dostane od nás za svoje textilné srdiečko medovníkové, ktoré pre mestskú časť upiekli ľudia s mentálnym postihnutím (Centrum BIVIO). Účastníci workshopu budú mať cukrovú vatu zdarma.
     Účastníci podujatí sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty. V interiéri (workshop v Propelleri) musia mať deti počas práce respirátor alebo rúško. Dezinfekcia rúk je k dispozícii, rovnako aj toaleta s vodou a mydlom. Priestory sú dobre vetrané, pred podujatím prejdú dôkladnou dezinfekciou a je v nich nainštalovaný aj germicídny žiarič. Tešíme sa na vás!
     MČ Bratislava-Staré Mesto

    • Učitelia pozdravujú svojich žiakov

    • Milé žiačky a milí žiaci,

     viete si predstaviť, ako sa cíti ryba bez vody, kvietok bez slniečka a v dnešných časoch škola bez detí?

     Podobný pocit zažívajú aj Vaši učitelia. Pretože je učiteľ tvor tvorivý a naša škola je plná týchto tvorov, natočili sme pre Vás pozdrav. Veríme, že sa čoskoro uvidíme "face to face" :) a čaká nás v tomto školskom roku ešte veľa spoločných zážitkov.

     vaše pani učiteľky a páni učitelia

    • Jarný piatok

    • Teploty stúpajú, príroda vonia predzvesťou jari a jarných prázdnin, od ktorých nás delí už len jeden piatok. Aby nám to v škole rýchlejšie ušlo, bude málo iný. Veríme, že ,,naše privolávanie jari" vás čo to naučí a predovšetkým pobaví.

    • Privolávanie zimy

    • Privolávanie pani ZIMY v rámci Netradičných stried môžeme vyhlásiť za mimoriadne úspešné, však posúďte sami.  V niektorých triedach nám zasnežilo, Snežní škriatkovia namerali maxi teplomerom  mini teplotu,  a dokonca sa nám po škole preháňali snežné brmbolcové  húsenice, všetci sme si užili krásny „mrazivý“, deň, líca síce nemáme vyštípané od mrazu, ale tváričky nám zdobí úsmev. Vaše deti. Viac fotiek si môžete pozrieť vo fotogalérii našej školskej webstránky https://www.zsderera.sk/fotogaleria-1

    • Nové dokumenty zverejnené na webstránke školy

    • Na webstránke školy zsderera.sk boli zverejnené nasledovné dokumenty:

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
     Správa o priebehu výučby a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020
     Vyhodnotenie dotazníka - mapovanie priebehu online a distančného vzdelávania cielené na žiakov v školskom roku 2019/2020
     Vyhodnotenie dotazníka - mapovanie priebehu online a distančného vzdelávania cielené na učiteľov v školskom roku 2019/2020