• Usmernenie ministerstva školstva

    • Vážení rodičia,

     v prílohe nájdete usmernenie ministerstva školstva.

     Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády

     Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

     Stále čakáme na zverejnenie Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,

     ktoré Vám obratom sprístupníme na edupage.

     Uvedomujeme si, že nie všetci majú doma tlačiareň, vytlačené Vyhlásenie nájdete pri vstupe do budovy školy.

     Ďakujeme za pochopenie.

      

     vedenie ZŠ Dr. Ivana Dérera